TRE® met kinderen en jongeren

kinderen

Je wil niets liever dan dat kinderen kunnen groeien en bloeien. Maar soms gaat dat niet vanzelf. Nare ervaringen, angst, zorgen en (prestatie)druk op school kunnen kinderen van iedere leeftijd in hun greep houden. Het gevolg kan zijn dat kinderen niet (meer) durven vertrouwen op hun eigen kracht, flexibiliteit en wijsheid.

Omdat we vaak de neiging hebben alles met ons hoofd te willen begrijpen en in woorden te communiceren, raken soms de lichamelijke signalen onderbelicht. En terwijl de meeste kinderen van nature fijngevoelig zijn en veel in zichzelf en hun omgeving opmerken, leren we hen juist vaak die signalen te neutraliseren.

Natuurlijk wil je flinke en weerbare kinderen. Kinderen die zich niet om van alles druk maken en altijd het gevoel hebben te moeten presteren. Maar je wil ook dat ze leren vertrouwen op hun eigen gevoel en hun eigen vermogen om te ontspannen, dat innerlijke signalen er mogen zijn en dat je, hoe jong je bent, dat niet hoeft te zien als iets angstigs of dreigends.

Met kinderen (vanaf 5 jaar) en jongeren kun je prima stress reguleren en TRE® beoefenen. Op een manier die past bij het individu. Vertrouwen, op je gemak zijn en veiligheid zijn hierbij van belang. Een minderjarige komt dus altijd samen met een (vertrouwde) begeleider naar de praktijk.

We overleggen samen wat de insteek is, wat de aanleiding voor begeleiding vormt en wat het doel is. De begeleiding wordt aangepast aan het individu en de problematiek. Want net als voor volwassenen geldt voor jongeren dat hoe meer je op je gemak bent, hoe beter de resultaten zullen zijn.

Afhankelijk van de behoefte kan samen met de volwassene geoefend worden, kunnen twee kinderen tegelijk komen of kan in kleine groepjes werkt worden. Neem contact met me op voor overleg of een kennismakingsgesprek.

ouder en kind