Stressklachten bij kinderen

Heeft je kind het moeilijk? Begin bij jezelf.

Stressontlader voor kinderen en jongeren

Ben jij op zoek naar een veilige plek voor je kind, kun/wil je niet wachten op allerlei administratieve regels en wachtlijsten? Dan kunnen we samen overleggen wat voor jouw kind het meest passend is in mijn praktijk. Drukverlichting bij kinderen begint voor een groot deel bij de verzorgers. Hoe meer ontspannen jij bent, hoe sneller je kind herstelt van dreiging en vervelende situaties. En hoe beter het kind daarvan leert hoe het samen met jou – en zelf – kan ontspannen ((co)regulatie). Zo kun je samen stressklachten bij je kinderen verminderen. Is het passend om met je kind naar Stressontlader te komen? Dan worden sessies uiteraard altijd aangepast aan hun leeftijd, ervaringen en behoeften. In de praktijk blijkt lichaamsgerichte stressontlading succesvol bij angst- en stressklachten, ook voor kinderen op het autismespectrum en adhd.JeugBallon

We overleggen samen wat de insteek is, wat de aanleiding voor begeleiding vormt en wat het doel is. De begeleiding wordt aangepast aan het kind en de problematiek. Want net als voor volwassenen geldt voor jongeren dat hoe meer je op je gemak bent, hoe beter de resultaten zullen zijn. Met kinderen en jongeren kun je prima stress reguleren en TRE® beoefenen op een manier die past bij het individu. Vertrouwen, op je gemak zijn en veiligheid zijn hierbij van belang. Een minderjarige komt dus altijd samen met een (vertrouwde) begeleider naar de praktijk.
Afhankelijk van de behoefte kan samen met de volwassene geoefend worden, kunnen twee kinderen tegelijk komen of kan in kleine groepjes werkt worden. Neem contact met me op voor overleg.
 

Heeft je kind het zwaar? 

Ga dan eerst na welke hulp jij nodig hebt!

Ben je in staat zelf te reguleren, dan wordt het tijd om te kijken wat het kind nodig heeft. Want ongeacht leeftijd, het is mijn absolute overtuiging dat een gereguleerd mens bij zijn eigen kracht en vindingrijkheid komt. 

Je wil niets liever dan dat kinderen kunnen groeien en bloeien. Maar soms gaat dat niet vanzelf. Nare ervaringen, angst, zorgen en (prestatie)druk kunnen kinderen van iedere leeftijd in hun greep houden. Het gevolg kan zijn dat kinderen niet (meer) durven vertrouwen op hun eigen kracht, flexibiliteit en wijsheid. Omdat we vaak de neiging hebben alles met ons hoofd te willen begrijpen en in woorden te communiceren, raken soms de lichamelijke signalen onderbelicht. Terwijl de meeste kinderen van nature fijngevoelig zijn en veel in zichzelf en hun omgeving opmerken, leren we hen juist vaak die signalen te neutraliseren.

Natuurlijk wil je flinke en weerbare kinderen. Kinderen die zich niet om van alles druk maken en niet altijd het gevoel hebben te moeten presteren. Maar je wil ook dat ze leren vertrouwen op hun eigen gevoel en hun eigen vermogen om te ontspannen, dat innerlijke signalen er mogen zijn en dat je, hoe jong je bent, dat niet hoeft te zien als iets angstigs of dreigends.

 

Stressontlading voor bijzondere kinderen

Als psycholoog en moeder van een anders-denkend/hoogbegaafd kind dat jarenlang worstelde op school, weet ik maar al te goed hoeveel stress een schoolcarrière kan opleveren bij het kind (en de verzorgers!). Ik kan me nog goed herinneren dat deze stress zich uitte in allerlei klachten, fysiek en mentaal en veel, heel veel boosheid, onbegrip en verdriet.

Stress is niet per definitie verkeerd, ook niet voor kinderen. Want stress en frustratie zorgen ook voor creativiteit in oplossend vermogen, groei en weerbaarheid. Maar wat mij vaak opvalt is dat de stress bij kinderen/jongeren zich die zich nadrukkelijk anders voelen dan hun peers, per definitie zorgwekkend is. Want als je geen aansluiting hebt bij leeftijdgenoten, voel je je niet geaccepteerd. En hoe je kind hierop ook reageert, het leidt altijd not negatieve gevoelens die stress verhogend zijn. Niet zelden leidt het tot een structureel gevoel van onveiligheid, angst en onzekerheid en wordt de schooltijd ervaren als een traumatische periode.

Bij kinderen en jongeren benader ik stress, spanning en emoties op een (aangepaste) cognitieve manier, maar ook op een lichamelijke. Niet alleen in het bijzonder voor hoogbegaafde kinderen, maar voor iedereen die door hun situatie, geaardheid of anders-denken, stress ervaren. In mijn praktijk werken we aan bewustwording: wat leidt tot stress, hoe merken we dat (eerder) op, wat is onze reactie en wat kunnen we doen om die spanning weer af te voeren?

Dit kan op individuele basis, op kleine groepsbasis en in ouder-kind sessies. Ik maak hier onder andere gebruik van TRE® (interne link). Dit natuurlijke ontladingsmechanisme dat iedereen tot zijn/haar beschikking heeft kun je je leven lang inzetten. Maar er is meer nodig dan alleen stress afvoeren. Want tot welke veranderingen leidt dat in ons leven? Welke (nieuwe) emoties ervaren we, welke verrijking geeft het en hoe kunnen we dit integreren in ons dagelijks leven?

Wil je meer weten, overleggen wat de mogelijkheden zijn, je verhaal delen? Neem contact met me op, dat verplicht je tot niets!

Een video van een moeder die een TRE sessie doet met haar zoon.

                                                         Bekostiging

In Nederland is hulpverlening voor minderjarigen in principe goed ingebed in allerlei erkende en geaccrediteerde instanties en ons zorgstelsel. Stressontlader is niet SKJ geregistreerd en valt zodoende niet binnen reguliere en bekostigde zorg, tenzij je vrij kunt besteden. Dat betekent ook dat er niet op dagelijkse basis kinderen naar mijn praktijk komen. Echter heb ik wel ervaring met jongeren, en ook met kinderen in andere settings; als gezinsbegeleider, als dansdocent, als begeleider in jeugdtheater en natuurlijk als moeder! Vanzelfsprekend volg ik ook scholing waar het gaat om stressontlading bij kinderen. 

De kosten voor sessies met individuele jongeren bedragen € 90,00 per uur. Sessies met meerdere personen (ook ouder-kind) bedragen € 135,00 per uur. Voor maatwerk, voel je vrij om contact op te nemen!

Stressontlader

Bekijk wie ik ben, en denk je dat je je prettig zal voelen bij mij, maak dan een afspraak. Een kennismakingsgesprek is gratis.

Want het allerbelangrijkste is, dat je je (zoveel mogelijk) op je gemak voelt.