over mij als TRE provider en psycholoog

Zoals voor ons allemaal geldt heeft het leven mij gevormd en gebracht waar ik nu ben. Na lange tijd als danser met mijn lijf te hebben gewerkt als communicatiemiddel, werd de focus tijdens mijn opleiding tot psycholoog voornamelijk cognitief, met het hoofd. Het inzicht dat al onze ervaringen, juist ook de meest zware en traumatische, in ons lichaam worden opgeslagen, bracht me ertoe om het hoofd en het lichaam weer als een geheel te willen zien.

Wie ben ik?

Als jong meisje wilde ik dolgraag danseres worden. Als snel ging ik naar de vooropleiding van een dansacademie en heb daar ook mijn beroepsopleiding gevolgd, tot modern danseres.

Mede door de harde fysieke eisen waarmee dansers worden geconfronteerd wilde ik (ook) op een andere manier met mijn lichaam omgaan.   Ik startte een yogaopleiding aan de Saswitha opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte. Uiteindelijk ben ik daar 5 jaar gebleven om verschillende opleidingen en cursussen te volgen.

Na diverse omzwervingen vormden mijn ervaringen met hoogbegaafde jongeren en mijn werk als gezinscoach bij gezinnen waarbij sprake was van psychische problematiek, in 2007 de motor om voltijds psychologie te gaan studeren aan de Radboud Universiteit. Ik ben afgestudeerd met een master in de Gezondheidszorg- en Neuropsychologie.
Ik vind dat machtig interessant en volg graag de ontwikkelingen op het gebied van neuropsychologie, trauma in het algemeen, en vroegkinderlijk- en chronisch trauma in het bijzonder. Toch mis ik in de psychologische benadering nog vaak de wederkerige invloed van ons lichaam en brein.

word je eigen stress coach

Het gemis van die wederkerige invloed van lichaam en denken bracht me bij de kern van wat ik wil met Stressontlader: een integrale benadering die inzicht geeft en ontlading biedt. In mijn praktijk komen veel mensen die al een psychologisch traject hebben gedaan. Dikwijls is er veel kennis over het eigen leven en de oorzaak van de klachten. Maar dat inzicht leidt op zichzelf vaak onvoldoende tot verandering van de klachten. In mijn behandeling staan de principes van de Polyvagaal Theorie centraal; een neurobiologische onderbouwing van ons centrale zenuwstelsel/stresssysteem. De Polyvagaal Theorie is een wetenschappelijk aangetoond principe en vormt een mooie basis om ook je lichamelijke (stress)reacties te begrijpen en te veranderen.

Daarnaast werk ik als TRE provider. TRE maakt gebruik van een lichaams-eigen methode om stress, trauma en ingrijpende ervaringen te verwerken en waar nodig, los te laten. Iedereen heeft dit ontladingsmechanisme tot zijn beschikking!

Als TRE provider werk ik meestal op individuele basis, juist omdat onze ervaringen en de manier waarop we daarmee omgaan zo persoonlijk zijn. Als we op individueel niveau in staat zijn te ontwarren hoe we geworden zijn zoals we zijn, kunnen we heel concreet de verbinding leggen naar ons lichaam. We zijn dan in staat het geleerde te begrijpen in termen van overleving en effectiviteit. En door dit begrip, samen met het lichaamswerk, ontstaat een concreet en tastbaar pad naar ontlading. Maar kleine groepen of koppels die – bijvoorbeeld in moeilijke tijden – op een andere manier met elkaar willen omgaan, kunnen ook bij mij terecht.

Stressontlader

Bekijk wie ik ben, en denk je dat je je prettig zal voelen bij mij, maak dan een afspraak. Een kennismakingsgesprek is gratis.

Want het allerbelangrijkste is, dat je je (zoveel mogelijk) op je gemak voelt.